Onze opvoedplaten zijn bedoeld als hulpmiddel om goed gedrag, zoals goed eten, op het potje of de wc plassen of goed (gaan) slapen bij je kind te stimuleren. Ook bij de (opvoed) aftelkalenders hebben we diverse varianten gemaakt. Kinderen kunnen tijd niet inschatten en blijven daardoor vragen naar duidelijkheid. Door deze ondersteuning in de opvoeding wordt het voor je kind inzichtelijker hoelang het nog gaat duren. We hebben daarom diverse varianten (en een blanco versie) gemaakt. Wanneer je een van deze beloningskaarten of aftelkalenders koopt, krijg je tevens praktische tips bij het gebruiken hiervan.

Daarnaast bieden we in onze opvoedtools een "kind van de dag" kaart aan. Hiermee kun je een foto ophangen van het kind dat die dag Deze 'Kind van de dag' platen zijn bedoeld als hulpmiddel om onenigheid en strijd tussen kinderen onderling en met jullie als ouders te voorkomen. Het maakt in één oogopslag duidelijk welk kind die dag een aantal dingen mag kiezen of beslissen.